Fly Nonstop Visuell identitet

Fly Nonstop

BrandHouse Design er ett av få byråer som har utviklet visuelle identiteter for både fly, båt, tog og transportnæringen. Vi utviklet Fly Nonstop sin visuelle identitet. FlyNonstop var navnet på et nytt flyselskap som planla direkte flygninger fra Kristiansand til åtte europeiske storbyer. Selskapet startet flygingene våren 2013. Rutene skulle gå direkte fra Kristiansand. FlyNonstop skulle være et tilbud spesielt til sørlendingene som heretter ikke skulle være nødt til å reise via Oslo.

Det nye selskapet valgte også å satse på et bedre servicetilbud om bord: God plass til bena, kortreist mat fra Trond Moi og tilgang til en iPad.

BrandHouse Design fikk i oppdrag å utvikle selskapets visuelle identitet. Målsettingen var at det skulle fremstå som særpreget, moderne og med et utseende som skilte seg markant fra konkurrentene. Ikke minst skulle utseendet kommunisere sikkerhet og seriøsitet. Passasjerene skulle føle seg trygge på FlyNonstop.

I pakt med dette fikk logoen en tydelig, robust og kraftfull form – slik at den fremsto markant plassert på siden av flyene. Flyenes øvrige dekor og farger ga uttrykk for et gladere og annerledes selskap, samtidig som også disse elementene ivaretok følelsen av sikkerhet.

De tre ternene på haleroret er en visuell metafor for selskapets egen virksomhet: Trekkfugler som også reiser direkte fra kontinent til kontinent. Metaforen uttrykkes også verbalt i selskapets slagord: «Fra der du bor til dit du skal.»

Dessverre viste det seg at selskapet hadde valgt et alt for snevert markedssegment: flygninger til og fra Kristiansand. Noe som snart viste seg å gi et for lite passasjergrunnlag til å holde selskapet flytende – for ikke å si flygende.