Ocean Sun Ny logo

Ocean Sun er et nytt selkap som satser på solcellepaneler i vannoverflaten - både på hav og innsjøer.