Tine Visuell identitet og navn

Visuell identitet

Tidlig på 90-tallet hadde Norske Meierier nærmest monopol på meieriprodukter, men få nordmenn kjente til merkevaren. Designer Carl Tørris Christensen så potensiale og tok kontakt. Bedriften sto overfor store utfordringer, spesielt hvis Norge ble medlem av EF og skulle møte store utenlandske konkurrenter. Løsningen var en dramatisk snuoperasjon. Christensen foreslo et nytt navn som var enkelt å huske, en logo basert på den tradisjonelle smørtinen, emballasje inspirert av norsk natur og en ny retning for markedsføring. Selv om Norge ikke ble med i EF, førte endringen til enorm suksess for Tine og inspirerte andre bedrifter til å se viktigheten av å bygge en sterk merkevare.